PHAN NGỌC HẢI_ BIỂN TÍM

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | 50 phản hồi

6-26-2017 4-14-13 PM

6-26-2017 4-13-09 PM

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phim MỘT NỬA NANH CỌP

Trái đầu mùa không biết Ngọt ngào hay Xanh chua, nhưng dù sao cũng là tâm huyết…..

 

https://phanngochaitp.blogspot.com/

https://phanngochaitp.blogspot.com/search/label/K%E1%BB%8Bch%20b%E1%BA%A3n%20PHIM

.

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGAO SÒ ỐC HẾN_Nguyên Tuồng_Thanh Kim Huệ & Thanh Điền

Đăng tải tại Uncategorized | 2 phản hồi

Vở Kịch : Vợ Thằng Đậu – Hoài Linh, Phi Nhung, Kim Tử Long

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hài Kịch Tệ Hơn Vợ Thằng Đậu – Phi Nhung Mạnh Quỳnh Bảo Trung

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trúng độc đắc – Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Manh Áo Quê Nghèo – Cải lương trước 1975 – Lệ Thủy, Kim Ngọc, Minh Phụng, Tấn Tài, Phượng Liên

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?